Szójegyzék

Az alábbiakban néhány, az opció kereskedésben használt kifejezést magyarázunk el:


Strike price – kötési ár: az az ár, amelyen az opció tulajdonosa a mögöttes devizapárt vagy eszközt meg tudná vásárolni vagy el tudná adni.

Call Option – call opció: ha valaki úgy véli, hogy egy devizapár árfolyama emelkedni fog, akkor call opciót vásárol. A call opció kifejezi, hogy a kereskedő bika piacot vár.

Put Option – put opció: ha valaki úgy véli, hogy egy devizapár árfolyama csökkenni fog, akkor put opciót vásárol. A put opció kifejezi, hogy a kereskedő medve piacot vár.

In-the-money – belső értékkel rendelkező opció: a call opció akkor rendelkezik belső értékkel, ha a mögöttes deviza jelenlegi árfolyama magasabb, mint a kötési árfolyam. Ha a lejárat idején az árfolyam magasabb, mint a kötési árfolyam, az azt jelenti, hogy az opció értékkel járt le, ezáltal hasznot hozott.

A put opció akkor rendelkezik belső értékkel, ha a mögöttes deviza jelenlegi árfolyama alacsonyabb, mint a kötési árfolyam. Ha a lejárat idején az árfolyam alacsonyabb, mint a kötési árfolyam, az azt jelenti, hogy az opció értékkel járt le, ezáltal hasznot hozott.

At-the-money – az opció árfolyama megegyezik a jelenlegi piaci árfolyammal: Azt az opciót nevezik így, amely esetében a kötési árfolyam megegyezik a mögöttes eszköz illetve devizapár jelenlegi árával. A near-the-money kifejezést akkor használják, ha az ár nagyon közel van a kötési árfolyamhoz.

Out-of-the-money – belső értékkel nem rendelkező opció: A call opció nem rendelkezik belső értékkel a lejáratkor, ha a mögöttes eszköz illetve devizapár árfolyama alacsonyabb, mint a kötési árfolyam.

A put opció nem rendelkezik belső értékkel a lejáratkor, ha a mögöttes eszköz illetve devizapár árfolyama magasabb, mint a kötési árfolyam.

Expiry time – lejárati idő: Az a dátum és időpont, amikor az opció lejár.

Expiry price – lejárati ár: a mögöttes eszköz vagy a devizapár aktuális ára az opció lejáratának időpontjában.

Payout – kifizetés: A befektető részére fizetett pénzösszeg, ha az opció belső értékkel jár le.

Break Even Point – fedezeti pont: Az a pont (ár), ahol a tranzakciós költségeket éppen fedezi az aktuális nem realizált profit, az a pont ahol, ha bezárja az összes nyitott ügyletet, nem lesz vesztesége, de nem ér el nyereséget sem.

Bid/Ask Spread – árrés: A vételi és az eladási ár különbsége. Általában a nagyobb likviditást felmutató opciók árrése szűkebb, míg a ritkán kereskedett opciók az alacsony forgalom következtében kevésbé likvidek, esetükben szélesebb az árrés.

Derivatives – származtatott eszközök: Olyan pénzügyi eszközök, amelyek értékét részben egy másik pénzügyi eszköz értéke határozza meg. A devizaopciók származtatott eszközök, mert értékük a mögöttes devizapár árfolyamából származik.


Ez a bejegyzés elérhető: angol német szerb